Net als bij elke andere verzekering is het belangrijk om te weten wat het allemaal inhoudt. Schade mag geen drempel vormen voor het bedrijf en is het dus van groot belang om er zeker van te zijn dat de dekking voldoende zal zijn. Bij autorijschool verzekering is er gekozen voor een apart concept waarbij er gelijk van de maximale dekking uit mag worden gegaan. Dat haalt alle twijfels weg bij de verzekeringnemer.

Alle onderdelen van het bedrijf

Een rijschool is namelijk veel meer dan een lesauto alleen. Het pand waar het in gevestigd is, het inventaris en natuurlijk de lesauto zelf maken allemaal deel uit van zo een rijschool en zorgt autorijschool verzekering er dus wel voor dat niets over het hoofd wordt gezien. De hoogte van de dekking is met zorg uitgekozen. In het geval van schade zullen de kosten volledig vergoed worden. Autorijschool verzekering komt ook in voor gevallen waarbij er sprake is van inkomstenderving. Zo komt de continuïteit van de rijschool niet in gevaar. De dienstverlening gaat een stap verder omdat er ook een lesauto altijd ter beschikking staat.

Geen risico voor onderverzekeren

Dat zorgt vaker voor het uitgekeerd krijgen van een lager bedrag en kan de schade er niet volledig mee gedekt worden. Het wordt bij autorijschool verzekering daarom anders gedaan. Er wordt namelijk meteen uitgegaan van de maximale hoogte van de dekking. Elke schade die daarbinnen valt, zal dus volledig vergoed worden. Er moet bij autorijschool verzekering ook gelet worden op de extra’s. Zo is de instructie risico meeverzekerd en wordt de mogelijkheid geboden om rechtsbijstand aan te vragen. In combinatie met de aansprakelijkheidsverzekering kan de Goed Werknemerschapverzekering worden afgesloten. Die biedt dekking aan het personeel wanneer ze bij een ongeval betrokken raken. Het melden van schade is eenvoudig online te verrichten en wordt zo voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat.